Algemene Voorwaarden

  • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik al mijn kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
  • U bent zelf medeverantwoordelijk voor het behaalde resultaat. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
  • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Als er zich een geval van aansprakelijkheid voordoet geldt dit tot maximaal het gefactureerde bedrag in kwestie.

 

  • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  • Na een sessie ontvangt u van mij een factuur via de mail. Deze dient binnen 14 dagen na de betreffende sessie betaald te worden.
  • Een sessie die korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt voor 50% in rekening gebracht.
  • Een sessie die wegens verzuim van annulering door de klant niet doorgaat wordt voor 100% in rekening gebracht.